כמה מכם השתמשו באינסולין שפג תוקפו? הסוד הגדול של חברות התרופות: מה קורה כשהתרופות לא בתוקף? http://www.themarker.com/markerweek/1.####

supporting a friend Pre Dialysis.
Tel Aviv, ISR
Submit