יש לכם רעיון? http://m.camoni.co.il/index.php?idr=402&pid=####

Living with type 2 diabetes since 2001.
Tel Aviv, ISR
Submit
3 Answers
supporting a friend Pre Dialysis.
Herzliyya, ISR
יש פה טיעון בעייתי לסיבתיות בעוד שייתכן מאוד שמדובר בקורלציה בלבד. When that excess fat is removed, insulin secretion increases to normal levels.

supporting a friend Pre Dialysis.
Herzliyya, ISR
בנוסף, המדגם של המחקר קטן מאוד

Living with type 2 diabetes since 2001.
Tel Aviv, ISR
בהחלט דורש עוד הרבה מחקר... אבל הרעיון מעניין

Submit