Join our community of helparound

היי, איזו קופה נחשבת הכי גמישה עם אישור סנסור לבעלי היפויים קשים ?! אחרי התעלפות מסוכנת פעם בשנה - לא אישרו לי בכללית ורוצה לבחון מעבר לקופה אחרת.

Living with type 1 diabetes since 1989.
Ra'anana, ISR
ASAP
Submit
25 Answers
Living with type 1 diabetes since 2015.
Petah Tiqwa, ISR
את טייפ 1?

Living with type 1 diabetes since 1989.
Ra'anana, ISR
כן, אבל בכללית הולכים לפי הספר ולא רוצים תקדימים ולי יש היפויים מרובים ואין לי מודעות והגעתי למצב מסכן חיים בשנה שעברה אך סרבו לי (כמה לא מפתיע כאשר מדובר בכללית).

Living with type 1 diabetes since 1989.
Tel Aviv, ISR
הבעיה שאת צריכה תיעוד של לפחות שני היפויים שנאלצת להזמין אמבולנס ולקחו אותך לבית חולים. עכשיו יצא סנסור חדש את יכולה לבדוק לגביו בגפן מדיקל אשר אם יש לך HBO1c מ7.5 ומעלה לפחות בקופת חולים מכבי אפשר לקבל.

Living with type 1 diabetes since 1989.
Tel Aviv, ISR
לא יודעת לגבי הקופות האחרות אבל כדי לך לבדוק

Living with type 1 diabetes since 1989.
Ra'anana, ISR
וואו, זה נהדר. אני רציתי את הסנסור של גפן מדיקל, כיוון שהוא אלחוטי וגם הייתי מטופלת אצל פרופ׳ אוהד כהן בתה׳ש והוא עזב את העבודה שם ואני יודעת שלמכבי יש מרפאה מדהימה רעננה! אמי לא מאוזנת כיוון שאני חוששת מהיפו יום אז מעדיפה להיות גבוהה . חום הגוף שלי ירד מתחת ל- 32 מעלות ואם לא היו מוצאים אותי (במקרה) הייתי כעת צופה עליכם מהשמיים):

Living with type 1 diabetes since 1989.
Ra'anana, ISR
אמי= אני*

Living with type 1 diabetes since 1989.
Tel Aviv, ISR
מוסיפה לך קישור לסנסור החדש מקווה שיעזור.http://www.geffenmedical.com/index.php/he/freestyle-libre-detail

Living with type 1 diabetes since 2015.
Petah Tiqwa, ISR
לי יש את הסנסור החדש ללא השתתפות הקופה. ואני מאוד מרוצה ממנו, למרות שאני לא מאוזן בעליל.

Living with type 1 diabetes since 1989.
Tel Aviv, ISR
לא להיות דרמטיים, אני חווה. היפויים כאלה שנים ועדיין חייה ונושמת אבל מד סוכר רציף עוזר מאוד למנוע מפני שאפשר כל הזמן לדעת מה גובה הסוכר

Living with type 1 diabetes since 1989.
Tel Aviv, ISR
מויש צודק כי גם ללא השתתפות הקופה בניגוד לקודם המחיר של הליברה סביר ביותר ואפשר לעמוד בו

Submit