מישהו נמצא במרכז תל אביב אזור כיכר רבין ויכול להשאיל לי עט לנטוס אחד? ( השלט של האוצניפוד הפסיק לפעול וגפן נפתחים בשמונה וחצי רק) תודה!

Living with type 1 diabetes since 2004.
Tel Aviv, ISR
Submit
2 Answers
Living with type 1 diabetes since 1997.
Ramat Gan, ISR
יכול להגיע ליהודה המכבי?

Living with type 1 diabetes since 1997.
Ramat Gan, ISR
?

Submit