Join our community of helparound

היי אבא שלי חולה סוכרת והוא קונה כל חודש המון תרופות, יש לנו מכבי זהב, אין החזר כספי או הנחה למי שבמכבי זהב על כל התרופות כל חודש?

Be'er Ya'akov, ISR
Submit
7 Answers
Living with type 1 diabetes.
Tel Aviv, ISR
לא אין הכל כבר מגיע בהנחה שמגיע לו

Escaló, ESP
אם אני לא טועה בכל הקופות מעבר ל-350₪ לא מחייבים וזה על חשבון הקופה

Living with type 1 diabetes.
Tel Aviv, ISR
נכון

Tel Aviv, ISR
לא הבנתי אם הוא קונה תרופות ב350 הוא לא אמור לשלם? ואם זה מתחת ל350 אז הוא כן צריך לשלם?

Living with type 1 diabetes since 2015.
Petah Tiqwa, ISR
במצטבר. זאת אומרת שהוא לא אמור לשלם על תרופות מעבר ל359₪ בחודש.

Escaló, ESP
אכן כך

Hod HaSharon, ISR
אבא שלך צריך לגשת למשרדי הקופה, בעיר מגוריו, ולהגיש בקשה , לאישור תרופות למחלה כרונית, ואז תיקבע לו תיקרה לתשלום חודשי לכל התרופות הקשורות למחלת הסוכרת. נידמה לי, בסביבות ה-280 ₪. מעבר לזה לא ישלם, לאחר האישור.

Submit