Join our community of helparound

לענבל משה ושאר הסוכרתיים כרגע ביררתי עם חברת אגנטק וכמו שאמרתי לצורך קבלת הסנסור למבוגרים עלינו להגיע עם היפו קשה לחדר מיון לפחות פעמיים

Holon, ISR
Submit
10 Answers
Living with type 1 diabetes since 2015.
Petah Tiqwa, ISR
רק הלילה חוויתי 2 אירועי היפו קשים האחד 37והשני 50. במזל גדול 2 האירועים העירו אותי.מה השכל שעומד בהחלטת הקופה לסרב לאשר מד סוכר רציף לאנשים חולי סוכרת?

supporting someone with pre-diabetes. supporting someone with gestational diabetes.
Herzliyya, ISR
ממליצה לכל סוכרתי המטופל באינסולין להצטייד בזריקת גלוקגון ובקרוב היודע לתת אותה בעת אירוע של היפוגליקמיה עם איבוד הכרה.

Living with LADA.
Acre, ISR
חברים יקרים, אני קיבלתי סוכרת סוג 1 בגיל מבוגר. רופא בעל שם המליץ לי על מד הסוכר הרציף. פעמיים פניתי לקופה ולא אשרו לי מהסיבות שהזכרתם. היה מי שיעץ לי לגרום להיפו ולהזמין אמבולנס...סרבתי בכל תוקף לעצה הנ"ל. גם לי היו מקרים קשים ותמיד ניצלתי בנס בעזרת בני משפחה. לאחר פניה חריפה לתלונות הציבור בצרוף מכתב מרופא מומחה. קיבלתי משאבה וסנסור . אין ברירה בארצנו צריך להלחם גם על נושאים מהסוג הזה.

Living with type 1 diabetes since 1989.
Tel Aviv, ISR
זו הבעיה. אני חווה אירועי היפוגליקמיה קשים לפעמים כמה פעמים בשבוע אבלבעלי לא מסוגל להזמין אמבולנס ולא לטפל בי לפני שיגיע כך שאני במילכוד. הדרך היחידה שאגיע לחדר מיון זה אם אגרום להיפו מכוון בקרבת בית החולים מה שכמובן לא אעשה אף פעם. המלצות הרופאים שלי האומרות שאני ממש זקוקה למד סוכר רציף לא עזרו

Living with type 1 diabetes since 1989.
Tel Aviv, ISR
פניה לפניות הציבור של מי?

Living with type 1 diabetes since 1989.
Tel Aviv, ISR
מפניות הציבור של קופת חולים קיבלתי תשובה שאני חווה את האירועים מפני ש hba1c שלי נמוך מידי 6.5 ועלי להזריק פחות. מאמינים לטפשות הזו??

Living with type 1 diabetes since 2015.
Petah Tiqwa, ISR
**** בעייתך כאובה וידועה. מבירורים מעמיקים שעשיתי, הבירוקרטיה אכן מסואבת וסבוכה, מי שכתב את התקנה הזו, אין לו יד ורגל בסבל ובפחדים שאנו חווים. בשלב זה ( עד לשינוי ההנחיות) אין ברירה אלא להתפנות או להגיע עצמאית למיון לפחות פעמיים.

Bet Dagan, ISR
אין מה לעשות נגד הבירוקרטיה העצה להגיע עם היפו לבי"ח היא הדבר היחיד שאולייכול לעזור מולם

Living with LADA.
Acre, ISR
אני פניתי פעמיים לקופה ונענתי בשלילה. אכן ,ביקשו 2 קבלות ששילמתי לאמבולנס. בשני המקרים היה לי מכתב הפניה מאנדוקרינולוג של הקופה,בהמלצת פרופ' מנהל מחלקה בבי"ח. בפעם השלישית כתב לי הפרופ' ,פניה חריפה מאד לקופה. את הפניה הזו בתוספת מכתב שלי,שלחתי לפניות הציבור של הקופה. ללא קבלות אמבולנס. קיבלתי אישור בתוך שבוע,למשאבה +מד סוכר רציף. ברור שצריך מכתב מרופא מומחה.. וברור שצריך לדרוש. מאחלת לכם הצלחה .

Living with LADA.
Acre, ISR
להגיע עם היפו לבי"ח.....או אולי להגיע כבר למקום אחר....😂 ותחשבו טוב על העצה המגוחכת הזאת. אני סרבתי .!

Submit