מישהו יודע אם סוכר גבוה פוגע בגביהה אני בן 14

Living with type 1 diabetes since 2012.
Petah Tiqwa, ISR
Submit
5 Answers
Living with type 1 diabetes since 2012.
Petah Tiqwa, ISR
זה בדרך כלל בלילה קורה לי

Living with type 1 diabetes since 1979.
Tel Aviv, ISR
לא פוגע

Living with type 1 diabetes since 2012.
Petah Tiqwa, ISR
אתה בטוח

Living with type 1 diabetes since 2011.
Tel Aviv, ISR
לא פוגע

Living with type 1 diabetes since 2012.
Petah Tiqwa, ISR
תודה רבה

Submit