בוקר טוב! כמה סוכר?

supporting a friend Pre Dialysis.
Tel Aviv, ISR
1 Answer
Living with type 2 diabetes since 2010.
Tel Aviv, ISR
המון לא כמו שצריך

Submit