מי מכיר אפליקציה טובה לאייפון למעקב סכרת?

Living with type 2 diabetes since 1990.
Kfar Vradim, ISR
Submit
2 Answers
supporting a friend Pre Dialysis.
Tel Aviv, ISR
ראיתי שסאנופי הוציאו אפליקציה בעברית לאחרונה. אם לא חייבים עברית, אז https://mysugr.com

Living with type 2 diabetes since 1990.
Israel, ISR
תודה

Submit