Join our community of helparound

מתי קרה לכם ש״נתקעתם״ והייתם צריכים סיוע מסוכרתי אחר?

supporting a parent , Hemodialysis @ home since 2008.
HelpAround
Submit
6 Answers
Bnei Brak, ISR
כשהייתי בלימודים והצלחתי להגיע להיפו של 21 (כך לפי הגלוקומטר אחרי ששתיתי קולה) והייתי מבולבלת ובחיי הייתה איתי דווקא סוכרתית אבל היא לא קלטה שמשהו לא בסדר איתי... והייתי חייבת מישהו שיסביר למרצה מה קורה איתי....

Living with type 1 diabetes.
Tel Aviv, ISR
לא קרה האמת

supporting a parent , Hemodialysis @ home since 2008.
Tel Aviv, ISR
נקווה שגם לא יקרה :). בכל אופן אנחנו פה.

Living with type 1 diabetes.
Tel Aviv, ISR
חח תוגה

Living with type 1 diabetes.
Tel Aviv, ISR
תודה :)

Living with type 1 diabetes since 1969.
Herzliyya, ISR
ליפני כשנה היתי בארה"ב ועקב תקלה נישארתי ללא אינסולין ואביזרים למשבה. הבעיה היתה ליומים. עלה לי ####$להשיג את הדברים. אם היתה לי אפשרות להשתמש באפליקציה הייתי חוסך הרבה כסף.

Submit